Av. Mehmet Köksal

Yönetici Ortak

Av. Mehmet Köksal

See More Below

Av. Funda Çelebi

Av. Funda Çelebi

Ortak Dr. iur. Funda Çelebi 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.  1993 yılında İstanbul Barosu’na kaydolmuştur. 1994-2016 yılları arasında Dr. Funda Çelebi Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.  Yeditepe Üniversitesi, Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültelerinde Borçlar Hukuku (Gelen Hükümler-Özel Hükümler), Eşya Hukuku, Aile Hukuku dersleri vermiştir.


Av. Herdem Belen

Av. Herdem Belen

Counsel Prof. Dr. Herdem BELEN, 1993'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1996'da Marmara Üniversitesi Özel Hukuk Bölümü'nde "Fikrî Hukukta Manevî Haklar ve ManevîTazminat Talebi" teziyle yüksek lisans, 2001'de Marmara Üniversitesi Özel Hukuk Bölümü'nde "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Faaliyetlerinin Medenî Hukuk Açısından Değerlendirilmesi" teziyle doktorasını tamamlamıştır. 2008'de Barter Sistemi, Hukukî Yapısı ve İşleyişi adlı çalışmasıyla Doçent unvanını almıştır. Herdem BELEN, kısa süre MESAM'da avukatlık yapmasının ardından, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalında 1996-2002 yılları arasında araştırma görevlisi, 2002-2008 yılları arasında Yardımcı Doçent Doktor, 2008'den bugüne kadar da Doçent Doktor unvanlarıyla görev almıştır. Farklı zamanlarda, Potsdam Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Detlev W. BELLING'in kürsüsünde konuk öğretim üyesi olarak Wilfried SCHLÜTER referansı, Heinrich Herz Vakfı bursuyla, Münster'de (Westfälische Wilhelm Universität) doçentlik araştırmalar yapmış, dersler vermiştir. Prof. Dr. araştırması yapmıştır. Medenî Hukukun bütün alanlarında (Medenî Hukuk, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku; Borçlar Hukuku Genel Hükümler; Borçlar Hukuku Özel Hükümler; Eşya Hukuku; Miras Hukuku) lisans dersleri; Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Barter Sistemi, Taşınmaz Hukuku alanlarında, yüksek lisans ve doktora dersleri vermiştir.

Av. Gül Efem

Av. Gül Efem

Counsel Dr. iur. Gül Efem 1978 yılında Ankara Üniverstesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1981 yılında “AET Roma Anlasmasında Rekabetin Önlenmesi, Bozulması ve Ortadan Kaldırılması” konulu tezi ile yüksek lisansını, 1993 yılında ise “Avrupa Topluluğu Rekabet Politikası Bakımından Roma Anlasması Madde 85’e Kavramsal Bir Yaklaşım” konulu tezi ile doktorasını Ankara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde  Türkiye AT Mevzuatı Uyumu Özel İhtisas Komitesi (Rekabet Mevzuatı, Rekabet Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun) ve Devlet Denetleme Kurulu bünyesinde Rekabet Kurulu Denetim Komisyonu Üyeliği yapmıştır. Çok sayıda bilimsel çalışması bulunmaktadır.