KAO'da Kariyer yapmanın zamanı şimdi!

Stratejik üstünlük sağlamanın temel noktası olan insan kaynağının KAO bünyesinde tutulabilmesi adına işe alım süreçlerinde oldukça özen göstermekteyiz.

İş - Yaşam Dengesi

KAO, kişisel yaşam ve profesyonel yaşam taleplerinin eşit olduğu, denge durumlarına özen gösterir. Somut olayların ve yaşam koşullarının gerekliliklerine göre esnek çalışma düzenlemeleri getirmekten çekinmez. İş yaşam dengesinin; çalışan sağlığı, iş tatmini, yaşam tatmini ve performans gibi birçok değerli ve önemli çıktıya etki ettiğinin bilincinde olmaktayız. Günlük olarak müvekkil bazında çalışılan saatleri ve personelin hangi birimlerde/iş ve işlemlerde zaman geçirdiğini; çeşitli bilimsel parametrelerle ölçerek, aylık grafikler çıkartılır. Var olan iş yükü ile kişilerin çalışma koşulları, ay sonunda İnsan Kaynakları birimi ile yapılan toplantılarda değerlendirilir.

Image

Kendini Geliştirme Fırsatları

Profesyonel ve kendini geliştirmeye açık olan çalışma ekibimizle; Türkçe, Almanca ve İngilizce olarak hizmet vermekteyiz. KAO, bünyesinde bulundurduğu bazı fakültelerinin kütüphanelerinden daha büyük olan binlerce kitaplık kütüphanesini, her yıl; değişen mevzuata ve ihtiyaçlara uygun olarak günceller. Çalışanlarının; güncel yargı kararlarına, makalelere ve doktrin çalışmalarına ulaşabileceği dijital ortamlara üye olarak kullanıcılara özel şifre ile erişimlerini sağlar. Hukuki anlamda faydalı olabileceğini düşündüğü davet ve organizasyonları takım arkadaşları ile birlikte katılarak; yaparak ve yaşayarak öğrenme modelini benimser.

Image

Değer Kültürü

Kuruluşumuzdan bu yana; insan haklarına saygılı, laik ve sosyal hukuk devletinin gereklerini yerine getirmeye çalışan; savunmanın gücünü avukatlık büromuzda yüreğimizde hissedip gururlanan ekibimiz ile adil savunmanın gereklerini anayasal eksende ele alıp, gerçek ve tüzel kişilere hizmet sunmaktan onur duymaktayız. Mesleki ve kişisel sorumluluklarımızdaki yüksek farkındalıkla çalışırken; müvekkil menfaatlerini ön planda tutan takım arkadaşlarımız dikkatli çalışarak detayları önemsemektedir.

Image

Kariyer Fırsatları ve Primler

Mevcut durum, somut verilerle değerlendirildikten sonra; kişilerin ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre eğitim seminerleri düzenlenir. Düzenleme imkânı yoksa ilgili profesyonel kişilerce hazırlanmış eğitim konferans ve seminerlerine, ilgililer yönlendirilir. Bu gelişmeler ışığında profesyonel hizmet sunan personelimiz; globalleşen dünyada, doğru ve ihtiyacı olan bilgiye hızlıca ulaşarak var olan becerilerini daha kolay geliştirebilir. KAO, kariyer fırsatları yaratmayı ve bu konuda personeline destek olmayı misyon haline getirmiştir.

Image