Köksal Avukatlık Ortaklığı

Köksal Hukuk Bürosu


Hakkımızda & Ekibimiz

Kurucu ortağımız Prof. Dr. iur. Mehmet Köksal, 1987 yılında Köksal Hukuk Bürosu'nu kurdu. 2007'den itibaren ortaklık olarak özellikle Alman - Türk ticari ilişkileri alanında İstanbul‘un en önde gelen hukuk bürolarından biri olarak faaliyet göstermektedir. Müvekkil portföyümüz ağırlıklı olarak Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta yatırım veya ticaret yapan Avrupa ve Asya kökenli orta ve büyük ölçekli şirketleri içermektedir. Ayrıca kamu kuruluşlarına, çeşitli vakıflara, derneklere, ve STK'lara danışmanlık yapıyor ve onları temsil ediyoruz.

ekibimiz

Hizmetlerimiz & Faaliyet Alanları

Ortaklığımız dava & tahkim, hukuki danışmanlık, ve corporate secretariat hizmetlerini uzmanlıkla sunmaktadır. Mükemmel hukuki bilgi birikimine, uzun yıllara dayanan deneyime, güncel bilgi ve geniş bir ağa sahibiz. Ekibimiz karmaşık sorunları ustalıkla analiz eder ve özel çözümler geliştirir. Müvekkillerimizin projelerini çözüm odaklı bir şekilde destekliyoruz. Verimliliğe ve birinci sınıf iş teslimine ek olarak, müvekkil ve büromuzun yöneticileri arasındaki etkili iletişime büyük önem veriyoruz. Hizmetlerimiz Almanca, İngilizce ve Türkçe olarak mevcuttur.

hizmetlerimiz & faaliyet alanları

Güncel Konular


Yeni Alman Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Yasası

Almanya ve AB ile iş yapan Türk şirketlerini bekleyen yeni yükümlülükler

Alman Tedarik Zincirlerinde Şirketlerin Özen Yükümlülüğü Hakkında Kanunu (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz veya LkSG) 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecektir. Bu Kanun her ne kadar Almanya’da yayımlanmış ve uygulanacak Kanun olsa da, sonuçları Türkiye’de Türk şirketleri üzerinde de doğacak ve Türk şirketlerinin bu Kanun’a uymamaları halinde, Almanya ile iş yapamaz hale gelmeleri bile söz konusu olacaktır. Kanunun amacı, Alman şirketlerinin gittikçe yoğunlaşan uluslararası ticaretleri sırasında insan hakları ve çevre konusunda dünya düzeyinde duyarlı olmalarını sağlamaktır. Bu amaçla çıkarılmış başka bir yasal düzenleme örneği yoktur.

Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Yasası Rehberi

Türk Parasi Kiymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar Gereğince Tesbiti Bakanlığa Bırakılan Konularda Ve Diğer Hususlarda Uyulması Gereken Usule Ve Esasa İlişkin Hükümler Hakkında Yapılan Değişiklik (Tebliğ No:2008-32/34)

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün (19 Nisan 2022 tarihli) T.C. Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No:2008-32/34) (TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR GEREĞİNCE TESBİTİ BAKANLIĞA BIRAKILAN KONULARDA VE DİĞER HUSUSLARDA UYULMASI GEREKEN USULE VE ESASA İLİŞKİN HÜKÜMLER HAKKINDA) değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Tebliğ No: 2022-32/66) uyarınca, yayım tarihinden itibaren uygulama alanı bulacak hususlar ve müvekkillerimizden sıklıkla gelen sorular hakkında eski tebliğlerle karşılaştırmalı olarak yaptığımız değerlendirmeler aşağıdaki gibidir.
bilgilendirme & görüşlerimiz

Yurtdışı lojistik dağıtım ağlarının desteklenmesi hakkında Cumhurbaşkanı Kararı

Karar kapsamında destekten yararlanmak isteyen işbirliği kuruluşlarının başvuru şartlarının sağlanması, başvuru ve başvurunun kabulünden sonra dağıtım ağının kurulması ve işletilmesi aşamalarında hukuki destek almaları faydalı olacaktır. Zira, yurt dışında alınacak onaylar ve bu onayın alınması amacıyla hazırlanacak belge ve faaliyetler ilgili yurtdışı Türk makamlarının inceleme ve onayına tabi olacaktır. Bu inceleme ve onayın usulüne uygun yapılması için gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında hukuki destek almak kaçınılmaz olacaktır.
bilgilendirme & görüşlerimiz

Üyelikler


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Basın


Galeri