Neden KAO? ...

Köksal Avukatlık Ortaklığı

Köksal Hukuk Bürosu


Orta ölçekli şirketler, küresel aktiviteli şirketler, kamu kuruluşları, dernekler ve vakıflar - Müvekkillerimiz hizmetlerimiz ve faaliyet alanlarımız kadar çeşitli!

Hakkımızda

Kurucu ortağımız Prof. Dr. iur. Mehmet Köksal, 1987 yılında Köksal Hukuk Bürosu'nu kurdu. Köksal 2007'den itibaren bir Avukatlık Ortaklığı olarak özellikle Alman - Türk ticari ilişkileri alanında İstanbul‘un en önde gelen hukuk bürolarından biri olarak faaliyet göstermektedir. Müvekkil portföyümüz ağırlıklı olarak Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta yatırım veya ticaret yapan Avrupa ve Asya kökenli orta ve büyük ölçekli şirketleri içermektedir. Ayrıca kamu kuruluşlarına, çeşitli vakıflara, ve derneklere danışmanlık yapıyor ve onları temsil ediyoruz.

Hakkımızda

Hizmetlerimiz & Faaliyet Alanları

Ortaklığımız dava & tahkim, hukuki danışmanlık, ve corporate secretariat hizmetlerini uzmanlıkla sunmaktadır. Mükemmel hukuki bilgi birikimine, uzun yıllara dayanan deneyime, güncel bilgi ve geniş bir ağa sahibiz. Ekibimiz karmaşık sorunları ustalıkla analiz eder ve özel çözümler geliştirir. Müvekkillerimizin projelerini çözüm odaklı bir şekilde destekliyoruz. Verimliliğe ve birinci sınıf iş teslimine ek olarak, müvekkil ve büromuzun yöneticileri arasındaki etkili iletişime büyük önem veriyoruz. Hizmetlerimiz Almanca, İngilizce ve Türkçe olarak mevcuttur.

hizmetlerimiz & faaliyet alanları

Odak Konuları


Alman Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Yasası

Almanya ve AB ile iş yapan Türk şirketlerini bekleyen yeni yükümlülükler

Alman Tedarik Zincirlerinde Şirketlerin Özen Yükümlülüğü Hakkında Kanun (Lieferketten-sorgfaltspflichtengesetz veya LkSG) 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecektir. Bu Kanun her ne kadar Almanya’da yayımlanmış ve uygulanacak Kanun olsa da, sonuçları Türkiye’de Türk şirketleri üzerinde de doğacak ve Türk şirketlerinin bu Kanun’a uymamaları halinde, Almanya ile iş yapamaz hale gelmeleri bile söz konusu olacaktır. Kanunun amacı, Alman şirketlerinin gittikçe yoğunlaşan uluslararası ticaretleri sırasında insan hakları ve çevre konusunda dünya düzeyinde duyarlı olmalarını sağlamaktır. Bu amaçla çıkarılmış başka bir yasal düzenleme örneği yoktur.

Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Yasası Rehberi

İhracat Terimleri El Kitabı (Aralık 2017)

İhracat Kavramları, Teslim Şekillerine İlişkin Kavramlar, Ödeme Şekillerine İlişkin Kavramlar, İhracat Belgelerine İlişkin Kavramlar, Finansmana İlişkin Kavramlar, Eşyaya İlişkin Kavramlar, Gümrük İşlemlerine İlişkin Kavramlar, İtalya, İspanya ve Almanya’ya yapılan İhracat konuları incelenmiştir.

Online & basılı kitaba erişim

Yurtdışı lojistik dağıtım ağlarının desteklenmesi hakkında Cumhurbaşkanı Kararı

Karar kapsamında destekten yararlanmak isteyen işbirliği kuruluşlarının başvuru şartlarının sağlanması, başvuru ve başvurunun kabulünden sonra dağıtım ağının kurulması ve işletilmesi aşamalarında hukuki destek almaları faydalı olacaktır. Zira, yurt dışında alınacak onaylar ve bu onayın alınması amacıyla hazırlanacak belge ve faaliyetler ilgili yurtdışı Türk makamlarının inceleme ve onayına tabi olacaktır. Bu inceleme ve onayın usulüne uygun yapılması için gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında hukuki destek almak kaçınılmaz olacaktır.
bilgilendirme & görüşlerimiz

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar Gereğince Tesbiti Bakanlığa Bırakılan Konularda Ve Diğer Hususlarda Uyulması Gereken Usule Ve Esasa İlişkin Hükümler Hakkında Yapılan Değişiklik

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün (19 Nisan 2022 tarihli) T.C. Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No:2008-32/34) değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Tebliğ No: 2022-32/66) uyarınca, yayım tarihinden itibaren uygulama alanı bulacak hususlar ve müvekkillerimizden sıklıkla gelen sorular hakkında eski tebliğlerle karşılaştırmalı olarak yaptığımız değerlendirmeler aşağıdaki gibidir.

bilgilendirme & görüşlerimiz

  Üyelikler


  Köksal Avukatlık
  Cross Border Business Lawyers
  European Arbitration Chamber
  International Bar Association
  NUMOV
  Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası
  Alman Avukatlar Derneği
  WIRAS

  Faaliyet Alanları & Hizmetlerimiz


  ESG Uyumluluğu

  Doğrudan yabancı yatırımlar

  İş sağlığı ve güvenliği kanunu

  Birleşme ve alımlar (M&A)

  Antitröst Hukuku

  Tedarik Zinciri Hukuku

  Borçlar (Sözleşmeler) Hukuku

  Fikri mülkiyet hukuku

  Medya & basın hukuku

  İcra & iflas hukuku

  Rekabet hukuku

  Muhasebe & vergi hukuku

  Kişisel verilerin korunması hukuku

  Yabancılar hukuku

  İş hukuku

  Ticaret hukuku

  Şirketler, dernekler & vakıflar hukuku

  CMR, taşımacılık ve lojistik hukuku

  Sigorta hukuku

  Inşaat, imar & gayrimenkul hukuku

  Kamu ihaleleri & idare hukuku

  Enerji hukuku

  Yayınlar & Basın


  Bilgi Merkezi

  Galeri