Yönetici Ekibimiz


Image

Yönetici

Av. Mehmet Köksal

Prof. Dr. iur. Mehmet Köksal 1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 1995 yılında doktora çalışmasını Konstanz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bitirmiştir. 1996’dan itibaren çeşitli üniversitelerin hukuk fakültelerinde ticaret ve şirketler hukuku, eşya hukuku, sözleşme hukuku ve tüketiciyi koruma hukukuyla ilgili dersler vermiştir. Doçentliğini Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi’nden, profesörlüğünü de Kıbrıs Avrupa Liderlik Üniversitesinden almıştır. Ayrıca KİSBÜ Hukuk Fakültesi’nde Dekanlık ve Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanlığı yapmıştır. Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Tahkim Mahkemesi Başkanlığı, ve Avrupa Liderlik Üniversitesi Rektörlüğü görevlerini de sürdürmektedir.

Image

Of Counsel

Av. Gül Efem

Doç. Dr. iur. Gül Efem 1978 yılında Ankara Üniverstesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1981 yılında “AET Roma Anlasmasında Rekabetin Önlenmesi, Bozulması ve Ortadan Kaldırılması” konulu tezi ile yüksek lisansını, 1993 yılında ise “Avrupa Topluluğu Rekabet Politikası Bakımından Roma Anlasması Madde 85’e Kavramsal Bir Yaklaşım” konulu tezi ile doktorasını Ankara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde  Türkiye AT Mevzuatı Uyumu Özel İhtisas Komitesi (Rekabet Mevzuatı, Rekabet Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun) ve Devlet Denetleme Kurulu bünyesinde Rekabet Kurulu Denetim Komisyonu Üyeliği yapmıştır. Çok sayıda bilimsel çalışması bulunmaktadır.


Image

Of Counsel

Av. Herdem Belen

Prof. Dr. Herdem Belen, 1993'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1996'da Marmara Üniversitesi Özel Hukuk Bölümü'nde "Fikrî Hukukta Manevî Haklar ve Manevî Tazminat Talebi" teziyle yüksek lisans, 2001'de Marmara Üniversitesi Özel Hukuk Bölümü'nde "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Faaliyetlerinin Medenî Hukuk Açısından Değerlendirilmesi" teziyle doktorasını tamamlamıştır. 2008'de Barter Sistemi, Hukukî Yapısı ve İşleyişi adlı çalışmasıyla Doçent unvanını almıştır. Herdem BELEN, kısa süre MESAM'da avukatlık yapmasının ardından, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalında 1996-2002 yılları arasında araştırma görevlisi, 2002-2008 yılları arasında Yardımcı Doçent Doktor, 2008'den bugüne kadar da Doçent Doktor unvanlarıyla görev almıştır. Farklı zamanlarda, Potsdam Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Detlev W. BELLING'in kürsüsünde konuk öğretim üyesi olarak Wilfried SCHLÜTER referansı, Heinrich Herz Vakfı bursuyla, Münster'de (Westfälische Wilhelm Universität) doçentlik araştırmalar yapmış, dersler vermiştir. Prof. Dr. araştırması yapmıştır. Medenî Hukukun bütün alanlarında (Medenî Hukuk, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku; Borçlar Hukuku Genel Hükümler; Borçlar Hukuku Özel Hükümler; Eşya Hukuku; Miras Hukuku) lisans dersleri; Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Barter Sistemi, Taşınmaz Hukuku alanlarında, yüksek lisans ve doktora dersleri vermiştir.


Image

İdare & Finans İşleri Direktörü / Stajyer Avukat

Kübra Köksal Yılmaz

Kübra Köksal Yilmaz (L.L.M.) 2009 yılında Milli Eğitim Bakanlığı başarı bursu ile okuduğu, Cumhuriyet Üniversitesi/Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünü bitirdi. Bakanlık tarafından kamusal alandaki görevleri sebebiyle üç kez başarı, bir kez üstün başarı belgesi ile ödüllendirildi. Çeşitli STK da görev almış ve Halk eğitim merkezlerinde yetişkinlere yönelik mesleki kurslarda eğitmenlik yaptı. 2022 yılında burslu olarak Beykent Üniversitesi/Hukuk Fakültesini bitirdi. Yine aynı üniversitede, tam burslu kabul aldığı Kamu Hukuku alanında yüksek lisans eğitimine burslu olarak devam etmektedir. 2019 yılında kayıt yaptırmış olduğu İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler alanında da lisans eğitimine devam eden Kübra Köksal Yılmaz, İstanbul Gedik Üniversitesi’nin hazırlamış olduğu eğitimler çerçevesinde KVKK uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 6698 Sayılı Kanun ile kişisel verilerin çağdaş standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınması süreçlerinin yönetimi ile uyumlulaştırma ve KVKK uyumlulaştırma ile VERBİS kaydının yapılması süreçlerinin yönetilmesi konusunda uzmandır. Yine aynı alanda master çalışmalarını yürütmektedir.


Avukatlar


Image

Avukat

Dilara Demirci

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2015 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin akabinde İstanbul Barosu nezdinde avukatlık stajını tamamlamış olup, 2016 yılında İstanbul Barosuna Avukat olarak kaydolmuştur. Köksal Avukatlık Ortaklığı bünyesinde avukat olarak iş ve şirketler hukuku alanlarında çalışmaktadır.


Image

Avukat

Can Yoldaş

İstanbul Üniversitesi’nde hukuk fakültesi eğitimini alırken Uluslararası Ticari Akitler Hukuku, Spor Hukuku, Öffentliches Recht ve Basic Principles of Contract Law derslerini başarıyla tamamlamıştır. Üniversite hayatında ayrıca basketbol takımında yer almış, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda gönüllü çalışmış, fakülteye katılan öğrencilere mentörlük yapmıştır. Tekstil, gıda ve sağlık sektöründe faal yerli ve yabancı şirketlere hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermiş olup, Sözleşmeler Hukuku ve Ticaret Hukuku’nda uzmanlaşmıştır. İngilizce ve Almancayı çok iyi konuşup yazmaktadır.

Image

Avukat

Elif Girgin

2018 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra aynı yıl Almanya’da dil eğitimi aldı. 6 ay süren Almanca dil eğitimimin ardından dil yeterlilik sertifikasını aldı ve 2019 yılında Georg-August Universität Göttingen’de yüksek lisans yapmaya başladı. Yüksek lisans eğitimim esnasında Alman hukukunu derinlemesine kavrayabilmek adına Borçlar Hukuku, Anayasa Hukuku ve Ceza Hukuku gibi dersleri takip etti. 2021 yılında tamamlamış olduğum yüksek lisans eğitimimin ardından mayıs ayında Türkiye’ye dönerek yasal stajımı başlattım. Almanya’da tamamladığım yüksek lisans eğitiminin ardından 2021 yılının sonuna doğru Türk-Alman Üniversitesinde doktora eğitimine başladı.


Image

Avukat

Münircan Özdemir

Avukat Muhammed Münircan ÖZDEMİR, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2017 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin akabinde Hatay Barosu nezdinde avukatlık stajını tamamlamış olup, 2019 yılında İskenderun’da avukatlık yapmaya başlamıştır. 2021 yılında İstanbul Barosuna Avukat olarak kaydolmuştur. 2022 yılı ocak ayı itibariyle Köksal Avukatlık Ortaklığı bünyesinde İş Hukuku, Şirketler Hukuku alanlarında müvekkillere hizmet vermektedir.

Image

Stajyer Avukat

Mehmet Belen

1995 yılında Kuleli Askeri Lisesinden, 1999 yılında ise Kara Harp Okulundan mezun oldu. Gebze Teknoloji Enstitüsünde Strateji Anabilim dalında yüksek lisans yaptı. 2018 yılında Milli Savunma Üniversitesi Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Yüksek Lisans eğitim programını tamamladı. 2021 yılında emekli oldu. Emeklilik hayatında çok sevdiği avukatlık mesleğini yapabilmek için, 2019 yılında Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2022 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yüksek lisansını tamamladı. 2021 yılında uzlaştırmacı sınavını kazanarak uzlaştırmacı siciline kaydoldu.

Image

Stajyer Avukat

Başak Fidan

2021 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Üniversitenin Sinema ve Kültür Kulübü’nde yer aldı. Köksal Avukatlık Ortaklığı’nda yasal stajı devam ederken kendisini İş Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında geliştirmekte.


Not: An itibariyle ekibimizin tümü Web-Sayfamızda yer almamaktadır. Köksal Avukatlık Ortaklığında çalışan tüm Avukatların bilgilerini almak için lütfen büro yönetimi ile iletişime geçiniz.

İdari Ekip


Image

Hukuki İşler Müdürü

Emre İldemir

Ön Lisansı Beykent Üniversitesinde Adalet Meslek Yüksek okulunda, Lisansı Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetiminde tamamladı. Halen devam etmekte olduğu Anadolu Üniversitesinde İş Sağlığı ve Güvenliği okumakta. Aralık 2020’den itibaren Köksal Avukatlık Ortaklığında Hukuki İşler Müdür Yardımcısı olarak başladı, şu an Hukuki İşler Müdürü olarak devam etmekte.

Image

İdari Yardımcı

Aleksandros Zağikyan

İlk, Orta ve lise eğitimini Fransa’da Montgolfier de okudu. Uzun bir dönem Fransa’da yaşadı. Nakliyat ve Tekstil gibi sektörlerde çalıştı. İstanbul’a 2013 senesinde temelli dönüş yaptı. 2021’in Eylül ayında Köksal Avukatlık Ortaklığında İdari Yardımcı ve Makam Şoförü olarak başladı.