Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Yasası RehberiYazar: Av. Prof. Dr. iur. Mehmet Köksal

6. İyileştirici Tedbirler Alınması

Şirket, insan haklarına yönelik veya çevresel bir yükümlülüğün ihlalinin kendi faaliyet alanından veya doğrudan tedarikçiden kaynaklandığını veya hâlihazırda mevcut olmamakla beraber bu ihlalin yakın olduğunu tespit ederse, bu ihlali önlemek, sona erdirmek veya mevcut ihlalin etkisini en aza indirmek için derhal uygun olan iyileştirici tedbirleri almak zorundadır.

Alınacak olan makul ve uygun iyileştirici tedbir, ihlalin sona ermesini sağlayacak nitelikte olmalıdır. Şirketin yurt dışındaki kendi faaliyet alanında ve Kanun m. 2/6 c. 3 uyarınca kendi faaliyet alanında aldığı iyileştirici tedbir, kural olarak ihlalin sona ermesini sağlayacak nitelikte olmalıdır.

Riskin doğması veya yakın bir doğma tehlikesinin bulunması halinde derhal önleyici tedbir mekanizmalarının oluşturulması gerekmektedir. Bu önleyici tedbirlerin neler olacağı konusunda şirketler, menfaat (baskı) gruplarıyla bir arada çalışmalıdırlar. Özellikle Direktif, şirketleri çevre, iklim ve insan hakları konusunda ilgili NGO’larla çalışmaya zorlamaktadır.

Konsept somut bir zaman planlaması içermelidir. Konseptin oluşturulması ve uygulanmasında özellikle aşağıdaki önlemler dikkate alınmalıdır:

Okumaya devam etmek için kaydolun veya mevcut hesabınıza giriş yapın

İyileştirici tedbirlerin etkinliği yılda bir kez ve belirli bir durumla ilgili olarak, şirketin kendi faaliyet alanında veya doğrudan tedarikçisinde, örneğin yeni ürünlere, projelere veya yeni bir iş alanına girilmesi nedeniyle, önemli ölçüde değişen veya yaygınlaşan bir risk durumunun hesaba katılması gerektiğinde kontrol edilmelidir. Madde 8 fıkra 1 uyarınca bilgilerin işlenmesinden elde edilen bulgular dikkate alınmalıdır. Tedbirler gerektiğinde derhal güncellenmelidir.

Tartışma

Giriş
Kayıt
Kayıt olmak için size göndereceğimiz e-posta'daki etkinleştirme bağlantısını tıklayarak hesabınızı etkinleştirmenizi istiyoruz. Bu işlemden sonra bilgilerinizi inceleyeceğiz ve size başvurunuzun başarılı olup olmadığını bildiren bir e-posta göndereceğiz.