Avukat Mehmet KÖKSAL – AHK Alman Türk Sanayi ve Ticaret Odası Tahkim Divanı Kurucusu ve Başkanı: “Tarafsız ve bilgili uzman şart”

Türkiye coğrafi konumu ve ekonomisinin geldiği nokta ile bölgesinde önemli aktörlerden biri oldu. Ülkemizdeki ekonomik canlılık beraberinde ticari uyuşmazlıkları da getirecektir. Uyuşmazlıkların çıktığı noktada en önemli konu, yargılamanın mümkün olduğunca gizli, kısa sürede ve güvenilir şekilde yapılmasıdır. Bu da tahkim ile mümkün olur. İstanbul’un tahkim merkezi yapılması düşüncesi son derece sevindirici bir gelişme. Uluslararası alanda rekabet edebilen bir tahkim merkezinin …