Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Yasası RehberiYazar: Av. Prof. Dr. iur. Mehmet Köksal

8. Belgelendirme ve Raporlama

Kanun ve Direktifteki özen yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, şirket içinde sürekli olarak belgelendirilmelidir. Belgeler, düzenlendiği tarihten itibaren en az yedi yıl süreyle saklanmalıdır.

Şirket, geçmiş mali yılda özen yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin yıllık bir rapor hazırlamak ve bu raporu mali yılın bitiminden sonra en geç dört ay içinde şirketin internet sitesinde yedi yıl süreyle ücretsiz olarak kamuya açık hale getirmek zorundadır.

Rapor en azından,

Okumaya devam etmek için kaydolun veya mevcut hesabınıza giriş yapın

Yetkili makam, Kanunun öngördüğü içerikte ve şekilde bir rapor mevcut olup olmadığını ve gerekliliklere riayet edilip edilmediğini kontrol eder. Raporun Kanuna uygun olarak düzenlenmemiş olduğu tespit edilirse, yetkili makam şirketten makul bir süre içinde raporu iyileştirmesini talep edebilir.

Tartışma

Giriş
Kayıt
Kayıt olmak için size göndereceğimiz e-posta'daki etkinleştirme bağlantısını tıklayarak hesabınızı etkinleştirmenizi istiyoruz. Bu işlemden sonra bilgilerinizi inceleyeceğiz ve size başvurunuzun başarılı olup olmadığını bildiren bir e-posta göndereceğiz.