Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Yasası RehberiYazar: Av. Prof. Dr. iur. Mehmet Köksal

(Kendisine İş Görülen) Şirketin Yapması Gerekenler

1. Temel ilkeleri, davranış kodeksini ve özen yükümlülüğü stratejilerini hazırlamak;

2. Risk yönetim sistemini kurmak ve bir sorumlu belirlemek;

3. Risk analizlerini hem kendi içerisinde hem de tedarik zinciri içerisindeki doğrudan ve dolaylı tedarikçilerde uygulamak;

4. Yılda en az bir kez risk analizleri yapmak (hem kendi içinde hem de tedarikçilerde);

5. İyileştirici tedbirleri almak;

6. Yılda en az bir kere olmak şartıyla her gerektiğinde iyileştirici tedbirleri güncellemek;

7. Doğrudan veya dolaylı tedarikçilerde insan hakları ve çevre konusundaki özen yükümlülüğü çerçevesinde eğitimler ve denetimleri yürütmek;

8. Ulaşılabilir şikayet mekanizması kurmak;

9. Şikayet mekanizmasının işleyişine ilişkin yazılı usul kurallarını oluşturmak;

10. Raporlama ve belgelendirme yükümlülüğünü yerine getirmektir.

Tartışma

Giriş
Kayıt
Kayıt olmak için size göndereceğimiz e-posta'daki etkinleştirme bağlantısını tıklayarak hesabınızı etkinleştirmenizi istiyoruz. Bu işlemden sonra bilgilerinizi inceleyeceğiz ve size başvurunuzun başarılı olup olmadığını bildiren bir e-posta göndereceğiz.