Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?

İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukukundaki büro tecrübe ve danışmanlık çalışmalarımız, iş sözleşmelerinin hazırlanmasından, toplu iş sözleşmelerinin pazarlıklarının yürütülmesi ve toplu iş sözleşmelerinin imzalanmasına kadar olan geniş bir alanı kapsamaktadır.

Bu anlamda büyük ölçekli şirketlerin de danışmanlığını yapmaktayız. Çalışan sayısı 12 binden fazla olan çok sayıda şirketin iş hukuku danışmanlığını yürütmekteyiz. Tekstil, turizm ve otelcilik ve metal sanayinde pazarlık aşaması da dahil olmak üzere toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başlatılması, yürütülmesi ve sonlandırılmasındaki tecrübelerimiz çoktur. Ayrıca, iş hukuku alanında davalarda da önemli kararların oluşmasında büromuzun katkısı büyüktür. Önemli örnek kararların alınması, büromuzun davalardaki çalışmaları sonucu gerçekleşmiştir.

Share Post

About Lawyer

admon