Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?

Gönderen:Admon

İş Hukuku

İş Hukukundaki büro tecrübe ve danışmanlık çalışmalarımız, iş sözleşmelerinin hazırlanmasından, toplu iş sözleşmelerinin pazarlıklarının yürütülmesi ve toplu iş sözleşmelerinin imzalanmasına kadar olan geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu anlamda büyük ölçekli şirketlerin de danışmanlığını yapmaktay...

Devamı

Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku alanında büromuzun çok kapsamlı bilgi ve tecrübesi vardır. Bu güne kadar sayısız şirket kuruluşu ve kurulu şirketlerin genel kurul ve yönetim kurul toplantılarının hazırlanmasında danışmanlık yaptık. 2012 yılında yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanununun Almanca diline çevrisi de ...

Devamı

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku, karmaşık yapısıyla sıklıkla danışmanlık ihtiyacı duyulan alanlardan birisidir. Özellikle yabancı yatırımcılar bakımından da gittikçe önem kazanmaktadır. Vergi Hukuku konusunda büromuzun bilgi ve tecrübe birikimi dikkate değerdir. Hükümetin vergi politikalarının belirlenmesinde öneml...

Devamı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Büromuzun çok kuvvetli olduğu Türkçe ve Almanca dillerinde önemli yayınlarımızın da bulunduğu bir diğer alan yabancı yatırımlardır. 2007 yılından bu yana irili ufaklı 100’den fazla ve yabancı sermayeli şirket kuruluşunu gerçekleştirdik. Bu şekilde toplamda 1,5 Milyar Euroluk sermaye girişini sağladı...

Devamı

Sözleşme Hukuku

Borçlar Hukuku ve Medeni Hukuk alanındaki danışmanlarımız ve çalışmalarımız büromuzu sözleşmeler hukuku alanında da ön plana çıkartmaktadır. Çalışmalarımız sonucunda büromuzun data merkezinde önemli sözleşme örnekleri oluşmuştur. Özellikle franchising, iş birliği, iş hukuku, birleşme ve devralma söz...

Devamı

M&A

Şirket devralmalar ve birleşmeler günümüz dünya ekonomisinin önemli bir alanını oluşturmaktadır. Şirketlerin faaliyetlerinin giderek tüm Dünya geneline yayılması, teknikteki gelişmeler ve pazarların, pazarlar arasındaki mesafelerin küçülmesinin bir sonucu olarak şirketler, rekabet güçlerini artırmak...

Devamı

Rekabet Hukuku

Rekabet hukuku gerek M&A’ler, yani devralma ve birleşmelerde gerek şirket içi kurallarda (compliance kuralları) önemli bir rol oynamaktadır. Büromuz şirket devralma ve birleşmelerde ortaya çıkabilecek rekabet hukuku sorunlarını da çözmekte, rekabet kurumundan izin alınması gereken durumlarda, bu...

Devamı

Dernekler ve Vakıflar Hukuku

Dernek ve vakıf kuruluşlarının yapılması ve derneklerin ve vakıfların yönetilmeleri de büromuz bilgi ve tecrübe alanına girmektedir. Amerika Birleşik Devletleri kökenli bir vakfın karşılıklılık esasları çerçevesinde Türkiye’de kurulması işlemini ilk defa büromuz gerçekleştirmiştir. Halen beş derneğe...

Devamı

Girişim Hukuku

Girişimciler, yeni bir girişim kurmak, pazarlamak, bir ürün veya hizmet sunmak ve girişimci bir işletmeyi finanse etmek için birçok hukuki Devamı