Counsel

Image
Prof. Dr. Herdem BELEN, 1993'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1996'da Marmara Üniversitesi Özel Hukuk Bölümü'nde "Fikrî Hukukta Manevî Haklar ve ManevîTazminat Talebi" teziyle yüksek lisans, 2001'de Marmara Üniversitesi Özel Hukuk Bölümü'nde "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Faaliyetlerinin Medenî Hukuk Açısından Değerlendirilmesi" teziyle doktorasını tamamlamıştır. 2008'de Barter Sistemi, Hukukî Yapısı ve İşleyişi adlı çalışmasıyla Doçent unvanını almıştır. Herdem BELEN, kısa süre MESAM'da avukatlık yapmasının ardından, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalında 1996-2002 yılları arasında araştırma görevlisi, 2002-2008 yılları arasında Yardımcı Doçent Doktor, 2008'den bugüne kadar da Doçent Doktor unvanlarıyla görev almıştır. Farklı zamanlarda, Potsdam Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Detlev W. BELLING'in kürsüsünde konuk öğretim üyesi olarak Wilfried SCHLÜTER referansı, Heinrich Herz Vakfı bursuyla, Münster'de (Westfälische Wilhelm Universität) doçentlik araştırmalar yapmış, dersler vermiştir. Prof. Dr. araştırması yapmıştır. Medenî Hukukun bütün alanlarında (Medenî Hukuk, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku; Borçlar Hukuku Genel Hükümler; Borçlar Hukuku Özel Hükümler; Eşya Hukuku; Miras Hukuku) lisans dersleri; Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Barter Sistemi, Taşınmaz Hukuku alanlarında, yüksek lisans ve doktora dersleri vermiştir.