Counsel

Image

Dr. iur. Gül Efem 1978 yılında Ankara Üniverstesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1981 yılında “AET Roma Anlasmasında Rekabetin Önlenmesi, Bozulması ve Ortadan Kaldırılması” konulu tezi ile yüksek lisansını, 1993 yılında ise “Avrupa Topluluğu Rekabet Politikası Bakımından Roma Anlasması Madde 85’e Kavramsal Bir Yaklaşım” konulu tezi ile doktorasını Ankara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde  Türkiye AT Mevzuatı Uyumu Özel İhtisas Komitesi (Rekabet Mevzuatı, Rekabet Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun) ve Devlet Denetleme Kurulu bünyesinde Rekabet Kurulu Denetim Komisyonu Üyeliği yapmıştır. Çok sayıda bilimsel çalışması bulunmaktadır.