Ortak

Image
Dr. iur. Funda Çelebi 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.  1993 yılında İstanbul Barosu’na kaydolmuştur. 1994-2016 yılları arasında Dr. Funda Çelebi Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.  Yeditepe Üniversitesi, Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültelerinde Borçlar Hukuku (Gelen Hükümler-Özel Hükümler), Eşya Hukuku, Aile Hukuku dersleri vermiştir.