Haziran
01

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YONETMELİK Bu Yönetmeliğin amacı, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nun 1524/1 maddesi uyarınca internet sitesi açılmasına...